Zaproszenie_Targi GEOLOGIA "GEO-EKO-TECH" 8-9 maja 2013, Warszawa, PIG-PIB


 Zapraszamy Państwa do prezentacji oferty na ekspozycji targowej na XI Międzynarodowych Targach GEOLOGIA 2013„GEO-ECO-TECH" w dniach 8 i 9 maja 2013 r., na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej.(wejście od ul. Wiśniowej)
    Folder - plik do pobrania       Formularz zgłoszenia - plik do pobrania     

Wstęp na konferencję - bezpłatny        Rejestracja udziału http://www.geologia.ztw.pl/pl/rejestracja_online

 

Podczas targów odbędą się Konferencje oraz prezentacje oferty usług, rozwiązań i sprzętu w zakresie:

 


8 maja 2013 r. godz. 11.00 – 15.00    Konferencja „GEOLOGIA DLA BUDOWNICTWA”   
Sesja I: Geologia w procesie inwestycyjnym
Prowadzący: prof. dr hab. Marek Graniczny, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy


Tematyka ekspozycji targowej:  Wsparcie geologiczno -inżynierskie dla projektów infrastrukturalnych
• Badania geologiczne i geofizyczne •geologia inżynierska •geotechnika • technologie bezwykopowe
• badania gruntu •budownictwo inżynieryjne •stabilizacja podłoża
• kartografia geologiczna • systemy geoinformacyjne •systemy informacji gis •georadary •geosyntetyki

Inżynieria środowiskowa
• geologia środowiskowa •technologie dla ochrony środowiska •ekspertyzy środowiskowe

Gospodarka wodna 
•hydrogeologia • hydrogeotechnika • inżynieria wodna • geologia środowiskowa •hydrologia •hydrogeologia    

•ujęcia wód • monitoring wód podziemnych i powierzchniowych • melioracje - gospodarka wodna
• zagrożenia stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych • rekultywacja

Poszukiwanie i eksploatacja złóż, oddziaływanie inwestycji na środowisko
• geologia złożowa • geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza

Sprzęt, usługi wiertnicze, aparatura badawcza, kontrolno pomiarowa
•technologie i usługi wiertnicze •narzędzia i sprzęt wiertniczy • poszukiwanie i eksplatacja złóż • geotermia

 Targi GEOLOGIA 2013 organizowane są pod Patronatem honorowym Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Patronatem Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Techniki Budowanej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Odbiorcami targów są przedstawiciele firm, instytucji z branży:
- budowlanej, komunalnej, wodno-kanalizacyjnej,
- energetycznej, wydobywczej, ochrony środowiska
oraz przedstawiciele samorządów, gmin i powiatów; sztabów kryzysowych, biura bezpieczeństwa
- przedsiębiorstwa geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne, hydrotechniczne;

Zapraszamy Państwa do prezentacji oferty na stoisku targowym, które stanowić będzie miejsce indywidualnych spotkań i rozmów handlowych z uczestnikami targów, konferencji GEOLOGIA 2013.

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w targach i Konferencjach GEOLOGIA 2013, pod nr tel. 22 849 60 06 wew.128, 664 307 195 lub e-mail: geologia@ztw.pl 

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie www.geologia.ztw.pl


Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. ul. Puławska 12 a 02-566 Warszawa
tel. 849 60 06 fax 22 849 35 84 www.geologia.ztw.pl


Niniejsza wiadomość została wysłana do Państwa w celach informacyjnych. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej informacji prosimy o odesłanie e-maila z tematem NIE